Loading

Nuuksion kansallispuistoa aiotaan laajentaa merkittävästi – MITEN KÄY PÄÄKAUPUNKISEUDUN VIRKISTYSALUEIDEN?

image

Helsingin kaupunki haluaa luopua rajojensa ulkopuolisista virkitysalueista ja selvityksessä on alueiden muuttaminen kansallispuistoksi.

Hallitusohjelmassa on mainittu tavoitteeksi kansallispuistoverkoston laajentaminen.Osana tätä tavoitetta ekologisesti kestämättömiä kansallispuistoja, jotka ovat liian pieniä kävijämääräänsä nähden, pyritään laajentamaan.Nuuksion kansallispuiston osalta tavoite on saanut vauhtia myös Helsingin kaupungin puolelta, sillä kaupunki haluaisi luopua rajojensa ulkopuolisista virkistysalueista.

Selvityksessä tuhansien hehtaarien kokoinen alue

Metsähallitus selvittää parhaillaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa nykyisen Nuuksion kansallispuiston naapurialueita, ja mihin suuntaan kansallispuistoa voitaisiin laajentaa. Selvitys on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.Selvitettävä alue on yhteensä 3 300 hehtaaria. Nykyisen Nuuksion kansallispuiston koko on 5 500 hehtaaria.Uutta kansallispuistoaluetta tähyillään muun muassa nykyisen Nuuksion alueen pohjois-, itä- ja eteläpuolelta.– Selvitettäviä alueita on muun muassa Salmen, Vaakkoin ja Luukin ulkoilualueiden tienoot, sanoo ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander Ympäristöministeriöstä.Selvitettävät alueet koostuvat lähinnä Helsingin kaupungin nykyisistä virkistysalueista, joista Helsinki olisi halukas luopumaan.

Helsinki haluaa eroon rajojensa ulkopuolisista virkistysalueista

Miksi Helsinki sitten haluaa ainutlaatuisista ulkoilu- ja virkistysalueista eroon?Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan Helsingin kaupungilla on ollut jo vuosia linjaus, jonka mukaan ulkokunnissa sijaitsevaa maaomaisuutta on myyty.– Luonnonsuojelullisesti ja virkistyksen kannalta tärkeät ja arvokkaat alueet ovat kuitenkin olleet tästä poikkeus. On ajateltu että niiden myyntiä voidaan harkita vain silloin, jos ostaja on taho joka voi pysyvästi taata luonto- ja virkistysarvot. Käytännössä siis ainoa realistinen ostajaehdokas olisi valtio, Sinnemäki selventää.Kaupunki harkitsee nyt myös niistä maa-alueista luopumista, jotka kaupungilla on Nuuksion kansallispuiston yhteydessä, ja jotka voisivat sopia Nuuksion kansallispuiston laajentamiseen.– Helsingin Nuuksioon rajautuvissa maissa on niin luonnonsuojelualueita kuin virkistys- ja ulkoilualueitakin. Valtion laajentaessa kansallispuistoja on hyvä selvittää soveltuuko osa Helsingin maista siihen. Alueisiin liityy myös paljon selvitettäviä kysymyksiä ja herkkyyttä, ennen kaikkea erilaiseen virkistyskäyttöön liittyen. Kansallispuistot ovat avoimia kaikille kulkea, mutta ne voivat olla käyttötarkoituksissa rajatumpia kuin kunnalliset virkistysalueet. Näiden kysymysten selvittäminen on tärkeää, jotta eri käyttäjäryhmillä on tulevaisuudessa niille sopivat alueet. Tätä selvitystyötä on hyvä tehdä yhdessä Metsähallituksen kanssa.Sinnemäki myöntää, että ratkaisu ei tule olemaan helppo, sillä kyseiset alueet ovat tällä hetkellä vilkkaassa virkistys- ja ulkoilukäytössä.– Jos Nuuksion seudun alueista päätetään luopua, on tärkeää, että alueiden luontoarvot turvataan. Käytännössä näitä alueita voisi myydä vain suojelualueiksi, Sinnemäki sanoo.

Päivittänyt Jari Kuokka 17.4.22 kello 18:29